Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Құрметті әріптестер!

Whats-App-Image-2022-04-14-at-09-53-252022 жылдың 11 сәуірінен бастап педагогтердің ұлттық біліктілік тестілеуі басталғанын хабарлаймыз.

Тестілеуден өту ережесін бұзған жағдайда педагогке 5 жыл (білім беру ұйымдарының басшылары – үш жыл) мерзімге дейін аттестаттаудан өтуге рұқсат берілмейтінін естеріңізге саламыз.

Сонымен қатар, педагогтің біліктілік санаты "педагог" біліктілік санатына дейін (басшы – "білім беру ұйымының басшысы" біліктілік санатына дейін) төмендетіледі(ҚР БҒМ 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығы, өзгерістер мен толықтыруларымен 12.11.2021 ж. № 561бұйрығы).

 Тыйым салынады:

-аудиторияны кезекшінің рұқсатынсыз және сүйемелдеуінсіз қалдыруға;

-бір-бірімен сөйлесуге;

-бір жерден екінші жерге көшуге;

-материалдармен алмасуға, материалдарды аудиториядан шығаруға;

-аудиторияға (оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер, цифрлық смарт- жабдықтар (ұялы телефон) -әкелуге және пайдалануға.

 

 

Уважаемые коллеги!

Whats-App-Image-2022-04-14-at-09-53-26Сообщаем, что с 11 апреля 2022 года началось Национальное квалификационное тестирование педагогов.

Напоминаем, что при нарушении правил прохождения тестирования педагог не допускается к прохождению аттестации сроком на 5 лет (руководители организации образования – на три года). Имеющаяся квалификационная категория педагога снижается до квалификационной категории "педагог" (руководителя - до квалификационной категории "руководитель организации образования") (Приказ МОН РК от 27 января 2016 года № 83 с изменениями и дополнениями №561 от 12 ноября 2021года)

 

Запрещается:

-выходить из аудитории без разрешения и сопровождения дежурного;

-разговаривать друг с другом,

-пересаживаться с места на место,

- обмениваться материалами, выносить материалы из аудитории,

-заносить в аудиторию и использовать предметы (учебники и методическую литературу, цифровую смарт-аппаратуру (сотовый телефон).