image

 

Контактные данные

Адрес:
г. Костанай,
ул.Урицкого, 58
 
Телефоны:
57-47-67  -  директор
57-46-92 - приёмная директора (факс),
завучи по УВР
57-46-59 - завучи по ВР,
39-19-86 - бухгалтерия
 
e-mail:
sch8@kst-goo.kz
Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

PISA сынақ тестілеуі

 

2021 жылғы 22-қарашасында 8-10-сыныптардың 34 білім алушысы (15 жасқа толған) PISA халықаралық зерттеуіне дайындық шеңберінде қалалық сынама тестілеуге қатысты. Халықаралық зерттеу әлемнің 90-нан астам елінен 15 жасқа дейінгі жасөспірімдерді қамтиды. PISA (Programme for International Student Assessment) – экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ)үйлестіретін білім алушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық зерттеу. Алғашқы тестілеу 2000 жылы өтті, содан бері әр үш жыл сайын өткізіліп келеді. PISA зерттеуі білім алушылардың сауаттылық деңгейін үш басым бағыт бойынша бағалайды: оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және жаратылыстану-ғылыми сауаттылық, өйткені осы үш компонент білім алушыны одан әрі оқытудың негізін құрайды. Тестілеу академиялық білімді емес, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын, яғни олардың функционалдық сауаттылығын тексереді:

-        білім мен дағдыларды тәжірибеде қолдана білу дағдысы;

-         кез келген мәселелердің мәнін және олардың себеп-салдарлық байланыстарын терең түсіну қабілеті;

-         шығармашылық міндеттерді шешу дағдылары;

-         ақпаратты іздеу, талдау және түсіндіру дағдылары.

Сонымен қатар, әрбір циклде сауаттылық креативті ойлау, жаһандық құзыреттер, қаржылық сауаттылық және проблемаларды коллаборативті шешу сияқты инновациялық бағыттардың бірі бойынша бағаланады.

Whats-App-Image-2021-11-22-at-10-03-37   Whats-App-Image-2021-11-22-at-10-03-37-1  
 Whats-App-Image-2021-11-22-at-10-03-37-2  Whats-App-Image-2021-11-22-at-10-03-37-3

Пробное тестирование PISA

22 ноября 2021 года  34 обучающихся (достигших 15-летнего возраста) из 8-10 классов приняли участие в пробном городском тестировании в рамках подготовки к международному исследованию PISA. Международное исследование охватывает подростков в возрасте 15 лет более чем из 90 стран мира. PISA (Programme for International Student Assessment) – международное исследование по оценке образовательных достижений обучающихся, которое координируется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Первое тестирование прошло в 2000 году и с тех пор проводится каждые три года. Исследование PISA оценивает уровень грамотности обучающихся по трем приоритетным направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность и естественно-научная грамотность, так как эти три компонента составляют основу дальнейшего обучения обучающегося. Тестирование проверяет не академические знания, а функциональную грамотность обучающихся, то есть их:

-        умения применять знания и навыки на практике;

-        способность глубоко понимать суть любых вопросов и их причинно-следственные связи;

-        навыки решения творческих задач;

-        навыки поиска, анализа и интерпретации информации.

К тому же в каждом цикле оценивается грамотность по одному из инновационных направлений, таких как креативное мышление, глобальные компетенции, финансовая грамотность и коллаборативное решение проблем.