Контактные данные

Адрес:
г. Костанай,
ул.Урицкого, 58
 
Телефоны:
57-47-67  -  директор
57-46-92 - приёмная директора (факс),
завучи по УВР
57-46-59 - завучи по ВР,
39-19-86 - бухгалтерия
 
e-mail:
sch8@kst-goo.kz
Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

2020-2021 оқу жылындағы

№ 8 ОМ ММ  1 сыныбына  қабылдау тәртібі

 

2020 жылдың 1 маусымы мен  1 тамызы аралығында №8 орта мектебінде 1 сыныпқа қабылдау жүргізіледі.

2020 жылдың 1 маусымы мен 1 тамызы аралығында балаларды 1 сыныпқа қабылдауға өтініш беру "SAKURA: электрондық мектеп" білім беру порталы арқылы жүзеге асырылады. "SAKURA" электрондық мектебі  6 жастағы  балаларды  және ағымдағы күнтізбелік жылында алты жасқа толатын  балаларды қабылдау процесін автоматтандыруға арналған.

1 сыныпқа қабылдау туралы өтініш  school.kst-goo.kz интернет-портал арқылы электронды форматта беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы (не оның заңды өкілі) порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1)    көрсетілетін қызметті алушының нақты тұрғылықты жерін көрсете отырып, оның өкілінің ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының біреуінің (немесе өзге де заңды өкілдерінің) өтініші;

         2) туу туралы куәліктің электрондық көшірмесі (егер бала 2008 жылға дейін туса);

3) " Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген № 063/е нысандағы денсаулығының  жағдайы туралы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 24 маусымдағы № 469 "Бала денсаулығы  паспорты" 026/Е-3 есеп  нысанын толтыру және жүргізу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы " бұйрығымен бекітілген  № 026 / Е-3 нысанды құжаттардың электрондық көшірмелері;

4) 3×4 см көлеміндегі  баланың сандық фотосуреті - 2 дана

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, баланың туу туралы куәлігі (егер бала 2008 жылдан кейін туылған болса).

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті тіркеу туралы электрондық өтініш беру кезінде көрсетілген ұялы нөмірге СМС - хабарлама жіберіледі. Баланы мектепке қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға баланы білім беру ұйымына қабылдау туралы СМС түрінде хабарлама келеді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық  емес топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған жалған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Анықтама телефоны: 57-47-67

 

Алгоритм подачи документов в 1  класс на 2020-2021 учебный год (ознакомиться)

 

Порядок приёма детей в 1 класс ГУ СШ №8

на 2020– 2021 учебный год

 

С 1 июня по 1 августа 2020 года в СШ №8 будет осуществляться набор в 1 классы.

С 1 июня по 1 августа 2020 года подача заявления на зачисление детей в 1 класс будет осуществляться через образовательный портал «SAKURA: электронная школа». Электронная школа «SAKURA» предназначена  для автоматизации процесса зачисления детей с 6 лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет.

Заявление на зачисления в 1 класс подается в электронном формате через интернет-портал  school.kst-goo.kz .

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя (либо его законного представителя) на портал:

1) заявление одного из родителей (или иных законных представителей) услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП его представителя, с указанием фактического места жительства услугополучателя;

2) электронная копия свидетельства о рождении (если ребенок родился до 2008 года);

3) электронные копии документов о состоянии здоровья формы  № 063/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения", формы № 026/у-3, утвержденной приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 июня 2003 года № 469 "Об утверждении Инструкции по заполнению и ведению учетной формы 026/у-3 "Паспорта здоровья ребенка";

4) цифровая фотография ребенка размером 3×4 см в количестве 2 штук.

            Сведения о документе, удостоверяющего личность услугополучателя, свидетельство о рождении ребенка (если ребенок родился после 2008 года).

            При обращении через портал услугополучателю направляется СМС - оповещение на сотовый номер, указанный при подаче электронного заявления о том, о регистрации заявления. При зачислении ребенка в школу, услугополучателю приходить уведомление в виде СМС о зачислении ребенка в организацию образования.    

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

В случае установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них услугодатель отказывает в оказании государственной услуги.

Справки по телефону: 57-47-67

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В КЛАСС ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (КПП), ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НАЧНЁТСЯ

С 01 ИЮНЯ ПО 01 АВГУСТА 2020 ГОДА.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

С 9.00 ДО 18.30 ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА

Обед 13.00-14.30 по всем интересующим вопросам обращаться по телефону 56-46-92

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

 1.Заявление от родителей.

2.Справка о состоянии здоровья ребёнка (форма 026/у-3) – паспорт здоровья

3.Фотография размером 3х4 (2шт.)

Документы предоставляются полным пакетом в прозрачном файле.